Antstolės Vaivos Šimkienės kontora

Šiaulių buveinė

Varpo g. 27, LT-76298 Šiauliai
Mob. tel. +370 650 77883, tel. +370 41 524771
Tel./faks. +370 415 02147
El. p. v.simkiene@antstoliai.lt, simkienevaiva@gmail.com

Skolos mokamos į antstolės
Vaivos Šimkienės depozitinę sąskaitą:
Nr. LT807180000000609169, AB Šiaulių bankas
Įmonės kodas 300147099
SWIFT kodas CBSBLT26xxx

 

Bylos adminstravimo išlaidos (už vykdomojo dokumento pateikimą, pažymų išdavimą, faktinių aplinkybių konstatavimą ir kt.) mokamos į antstolės Vaivos Šimkienės depozitinę sąskaitą:
Nr. LT437189900000609728, AB Šiaulių bankas

Įmonės kodas 300147099
SWIFT kodas CBSBLT26xxx