Apie mus

              Antstolės Vaivos Šimkienės kontora - didžiausia antstolių kontora savo veiklos teritorijoje, nes net dviejuose miestuose yra įkurti skyriai. Antstolės kontoros buveinė yra Šiaulių mieste, o skyriai įkurti Pakruojo bei Joniškio miestuose, siekiant operatyviau atlikti vykdyo veiksmus.


              Antstolė Vaiva Šimkienė antstolės veiklą vykdo daugiau nei 13 metų, t.y. nuo 2003 m. sausio 2 d., kuomet buvo įvykdyta teismo antstolių reforma ir teismo antstoliai tapo privačiai veikiančiais antstoliais. Iki 2003 metų antstolė Vaiva Šimkienė ilgą laiką dirbo teismo antstole prie Šiaulių miesto apylinkės teismo. Ilgametė antstolio darbo patirtis ir didžiulis įdirbis šioje srityje lemia sėkmingą ir profesionalų antstolio funkcijų vykdymą bei paslaugų teikimą.


              Antstolės kontoroje dirba 18 darbuotojų, iš kurių net 10 dirba antstolės padėjėjais. Antstolio padėjėjas veikia antstolio vardu ir antstolio suteiktų įgaliojimų ribose, todėl didelis skaičius padėjėjų lemia vykdymo proceso operatyvumą, efektyvumą ir dinamiškumą.


              Net dvi antstolės padėjėjos yra išlaikiusios antstolio kvalifikacinį egzaminą, prisiekusios įstatymo nustatyta tvarka ir gali vykdyti antstolio atstovo funkcijas. Antstolės Vaivos Šimkienės atostogų metu atstovauti antstolę yra skiriama viena iš atstovių, todėl vykdymo procesas išlieka nepakitęs, nes antstolę atstovauja darbuotojai, žinantys vykdomųjų bylių niuansus, todėl ir toliau yra užtikrinamas tinkamas vykdymo veiksmų atlikimas bei paslaugų teikimas.


              Antstolė ir kontoros darbuotojai nuolat dalyvauja visuomeninėje ir edukacinėje veikloje, kurios tikslas suteikti kuo daugiau informacijos apie antstolio vykdomą veiklą asmenims, kurie neturi teisinio išsilavinimo ir apie antstolio veiklą bei veikloje taikomus metodus žino tik mitus. Antstolės kontora bendradarbiauja su Lietuvos antstolių rūmais, kurie inicijuoja švietimo apie antstolio profesiją sklaidą bendrojo lavinimo mokyklose. 2015 metais tokie susitikimai su moksleiviais buvo suorganizuoti Skaistgirio ir Žagarės (Joniškio r.) bendrojo lavinimo mokyklose, taip pat Šiaulių rajono Verbūnų pagrindinėje mokykloje. 2013 metais edukacinė programa buvo vesta ir Šiaulių tardymo izoliatoriuje.


              Antstolės Vaivos Šimkienės kontoros vizija – būti profesionalia, pripažinta, aktyviai veikiančia kontora, su kuria malonu bei naudinga dirbti.

 

              Mūsų misija – teikti savo kreditoriams aukštos kokybės paslaugas, susijusias su priverstiniu skolų išieškojimu, tarpininkavimu vykdant turtines prievoles ne teismo tvarka, faktinių aplinkybių konstatavimą, dokumentų perdavimą ir įteikimą, teisines konsultacijas visoje Lietuvos teritorijoje. Lanksčiai ir profesionaliai tenkinti kreditorių poreikius.

 

Kontoros darbuotojai ir antstolė vadovaujasi šiomis vertybėmis:

 

Profesionalumas. Esame savo srities profesionalai, nuolat tobulinantys kvalifikaciją. Suprantame, kad nuo mūsų žinių ir išmanymo tiesiogiai priklauso efektyvus mūsų funkcijų vykdymas, veiklos darna ir sėkmė, todėl profesinės žinios ir nuolatinis jų gilinimas yra kasdieninio mūsų darbo dalis.

 

Pagarba. Gerbiame savo kolegas ir kreditorius, vertiname jų profesionalumą, savo srities išmanymą ir tikime, jog pagarba ir abipusis supratimas, gilinimasis į kolegų ir kreditorių poreikius – pagrindinė sėkmingo bendravimo ir bendradarbiavimo sąlyga.

 

Nuolatinis tobulėjimas. Mes analizuojame savo ir kitų patirtį, nuolat ieškome naujų požiūrių ir sprendimų, plečiame savo profesinį ir asmeninį akiratį. Vienas svarbiausių mūsų prioritetų – aukšta kvalifikacija.

 

Etiškumas. Laikomės aukščiausių profesinės etikos standartų. Sąžiningai atliekame profesines pareigas, neatskleidžiame profesinės veiklos metu paaiškėjusių aplinkybių, saugome komercines ir kitas įstatymų saugomas paslaptis.